Straipsniai

PRIEVARTOS RŪŠYS IR KRIZĖ ŠEIMOJE

2012-06-11
Straipsniai

Fizinė prievarta ir smurtas šeimoje

Fizinė prievarta ypatingai smurtas šeimoje yra nusikaltimas.  Nėra geresnės ar blogesnės fizinio smurto artimoje aplinkoje formos. Visi smurto šeimoje atvejai patvirtina, kad jei partneris panaudojo vieną ar kelis kartus fizinę prievartą, jis ją tikrai panaudos ir ateityje, ypač jei naudodamas prievartą nepatyrė pasipriešinimo ir įvykdėte tai ko smurtautojas norėjo.
Seksualinė prievarta – fizinės prievartos forma. Prievartiniai seksualiniai santykiai netgi naudojami teisėto sutuoktinio yra laikomas agresijos ir smurto aktu. Be to, asmenys, prieš kurios naudojama fizinė ir seksualinė prievarta yra didesnės rizikos grupėje būti rimtai sužalotiems arba net užmuštiems.

Emocinė prievarta

Jei moteris nepatiria smurto, tai nereiškia, kad prieš ją nenaudojama emocinė prievarta, kuri ne mažiau destruktyvi nei fizinė. Deja emocinė prievarta dažnai sumenkinama ir laikoma nesvarbi ne tik aplinkinių bet ir pačio asmens prieš kurį ji naudojama. Kaip fizinė prievarta gali baigtis ligoninėje ar palikti žaizdas, mėlynes taip emocinis smurtas gali palikti ne mažesnes ir netgi gilesnes žaizdas ir pasėkmes.
Emocinio smurto tikslas yra pakirsti žmogaus pasitikėjimą savimi ir nepriklausomybę.  Tai gali būti žodine forma kaip rėkimas, pravardžiavimas, kaltinimai, gali būti izoliuojantis, gazdinantis ar kontroliuojantis elgesys.

Ekonominė arba finansinė prievarta

Kadangi smurtautojo tikslas kontroliuoti, padaryti žmogu priklausomu tam tikslui dažnai pasirenkami pinigai.  Tokios prievartos formos įvairios: liguistas piniginių įplaukų ir išlaidų kontroliavimas irnuoatinis  ataskaitos reikalavimas,  trukdymas dirbti arba rinktis norimą karjerą, išladų apribojimas iki būtiniausių poreikių ar netgi viso šeimos turto perėmimas kontrolei ir laisvam disponavimui.
Kokia bebūtų prievartos ar smurto forma nesulaukusi pasipriešinimoir tvirtos asmens prieš kurį ji naudojama valios, ji gali įgauti nebekontroliuojamą ir pavojingą žmogaus fizinei, psichologinei ir emocinei sveikatai pagreitį ir sąlygoti skausmingas pasėkmes visai šeimai ir ypač vaikams.‹ Grįžti į straipsnius