Projektai

Specializuotas Kompleksinės Pagalbos Centras

2023-01-03
Projektai

2012 - 2023 m. Kauno apskrities moterų krizių centras vykdo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą  "Specializuotos kompleksinės  pagalbos centras" ( SKPC )

Projekto vykdymo metu centras teikia pagalbą Kauno miesto žmonėms, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Centro darbuotojai iš policijos gavę  pranešimą apie smurtą šeimoje susisiekia su nukentėjusiu asmeniu ir pagal poreikį suteikia, konsultanto, psichologo, teisininko paslaugas. Pagalba teikiama asmenims patyrusiems/ patiriantiems: fizinį, seksualinį, psichologinį, ekonominį , nepriežiūra (nuolatinis šeimos nariui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, sukeliantis žalą ar pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai).

Pagalba teikiama ir savarankiškai besikreipiantiems asmenims patiriantiems/ patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

 

Asmenys gyvenantys Kauno mieste ir patiriantys smurtą artimoje aplinkoje informaciją, apie teikiamą pagalbą, gali gauti  darbo dienomis paskambinę tel. nr. 867931930 nuo 8:00 iki 20:00 val.‹ Grįžti į projektus