Projektai

Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas

2019-04-05
Projektai

Kauno apskrities moterų krizių centras vykdo projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas “, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.41.- ESFA-K-417-01-0003 “.

Programos tikslas kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinimą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją, didinti pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.

 Projekto vykdymo metu organizuojami mokymai specialistams, vykdomi sociologiniai tyrimai apie pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kokybę. Vykdoma prevencinė veikla mažinant smurto apraiškas visuomenėje.‹ Grįžti į projektus