Projektai

Kauno bendruomeniniai šeimos namai

2018-01-02
Projektai

Kauno apskrities moterų krizių centras teikia socialinio darbuotojo ir psichologo paslaugas Kauno miesto gyventojams. Kauno mieste įgyvendinamas projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu siekiama padėti Kauno miesto šeimoms spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją.Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai: Kauno apskrities moterų krizių centras, Kauno apskrities vyrų krizių centras, motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“,"Kauno moterų linija “, VšĮ „Actio Catholica Patria“, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Kompleksines paslaugas gali gauti šeimos, kurių gyvenamoji vieta yra Kauno miestas. Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos bus teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Programos trukmė iki 2021-11-30.

 

 ‹ Grįžti į projektus