Naujienos

Vyrų krizių centrų susirinkimas

2013-06-20
Naujienos

2013 m. birželio mėn. 17 d. Kauno apskrities moterų krizių centre buvo susirinkę naujai įsteigtų Marijampolės, Šiaulių ir Utenos apskričių vyrų krizių centrų atstovai. Susitikimo metu buvo kalbėta apie paslaugų vyrams poreikį ir vystymą, aptartos šių centrų vizijos.

Šių metų gegužės - birželio mėn. buvo įsteigti Marijampolės apskrities, Šiaulių apskrities ir Utenos apskrities vyrų krizių centrai.  Šios organizacijos buvo įsteigtos įgyvendinant Kauno apskrities moterų krizių centro kartu su partneriu – Kauno apskrities vyrų krizių centru, projektą „Vyrų krizių centrų kūrimas ir paslaugų plėtimas“, kuris finansuojamas iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų.

Taip pat vykdant šį projektą vyksta grupės užsiėmimai vyrams ir moterims. Vėliau numatome organizuoti mokymus specialistams, kaip dirbti pagal smurtinio elgesio keitimo programą.

Projekto tikslas – patobulinti KAMKC ir KAVKC veiklą adaptuojant smurtinio elgesio keitimo metodiką; išplėsti Lietuvos NVO sektorių, įkuriant ir apmokant naujus vyrų krizių centrus; išanalizuoti apgyvendinimo paslaugų vyrams teikimo galimybes; pagerinti KAMKC materialinę bazę.

Įgyvendinę projektą tikimės, kad įsteigti vyrų krizių centrai ir toliau aktyviai dirbs, kad paslaugos vyrams ir moterims bus teikiamos kvalifikuotų specialistų.‹ Grįžti į naujienas