Naujienos

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

2021-04-15
Naujienos

Aš patiriu smurtą. Kokios pagalbos galiu tikėtis?

Pirmas pokalbis

Pirmojo susitikimo ar skambučio metu SKPC konsultantas išklauso, išsiaiškina situaciją ir pasiūlo galimus problemų̨ sprendimo būdus bei priemones.

Žinios ir informacija

Kitų pokalbių metu suteikiama visa informacija, reikalinga sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.

Veiksmų planas

Su SKPC konsultantu aptariami nukentėjusio asmens norai, kokia pagalba yra reikalinga, įvertinamos rizikos ir sudaromas individualus pagalbos veiksmų planas.

Pokyčių link

Jei reikalinga psichologo ar teisininko pagalba, suderinamas konsultacijų laikas.

Jei reikalinga kitų institucijų pagalba (pvz. apgyvendinimas, sveikatos priežiūra), SKPC padeda tai suorganizuoti.

SKPC konsultantas palaiko ir konsultuoja visą laikotarpį, kol įgyvendinamas veiksmų planas, reikalingas nutraukti smurtinius santykius.‹ Grįžti į naujienas