Naujienos

Socialinio darbuotojo ir psichologo paslaugos

2018-01-08
Naujienos

Kauno apskrities moterų krizių centras teikia socialinio darbuotojo ir psichologo paslaugas Kauno miesto gyventojams. Kauno mieste įgyvendinamas projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu siekiama padėti Kauno miesto šeimoms spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją.
Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai: Kauno apskrities moterų krizių centras, Kauno apskrities vyrų krizių centras, motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“, VšĮ „Moters pagalba moteriai“, VšĮ „Actio Catholica Patria“, Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, labdaros ir paramos fondas „Algojimas“.

Kompleksines paslaugas gali gauti šeimos, kurių gyvenamoji vieta yra Kauno miestas. Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos bus teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Programos trukmė 4 metai.
Visas paslaugas šeimoms apmoka Europos socialinis fondas.‹ Grįžti į naujienas