Naujienos

Pradedamas vykdyti naujas projektas

2014-08-20

Pradedamas vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas "Švietėjiška veikla skatinanti savarankiškos ir gyvybingos šeimos vertybes"

Projekto tikslas -

  • vykdyti švietėjišką veiklą skatinant Kauno miesto seniūnijas didesnį dėmesį skirti pavyzdinėms visuomeniškai aktyvioms šeimoms, bei jų įvertinimui;
  • stiprinti tradicines šeimos vertybes  visuomenės informavimo priemonių pagalba;

Projekto keliami uždaviniai;

  • Suorganizuoti apskritus stalus 5 Kauno miesto seniūnijose išskiriant gausių ir/arba visuomeniškai aktyvių šeimų įstitraukimą į šeimos vertybių viešinimo akcijas;
  • Kiekvienoje iš 5 seniūnijų išrinkti pavyzdines šeimas ir surengti susitikimą apdovanojimui ir diskusijai, kaip šios šeimos susitvarko su kilusiais sunkumais, krizėmis;
  • Parengti straipsnį Respublikiniame laikraštyje apie vyksį susitikimą ir svarbiausius šeimų diskusijos aspektus;
  • Konsultuoti krizinėje sutuacijoje atsidūrusias šeimas ir jų šeimų narius, padedant įveikti sudėtingas situacijas, tarpininkauti pagalbos procese su kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijmis;
  • Parengti ir platinti lankstinukus, skelbti žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.kamkc.lt apie vykdomą projektą;
  • Interneto, visuomenės informavimo priemonių pagalba vykdyti švietėjišką veiklą apie šeimos svarbą, ypač tradicines šeimos vertybes; 
  • Viso projekto vykdymo laikotarpiu palaikyti ryšius su projekto partneriais ir kitomis organizacijomis dirbančiomis su šeimomis;


‹ Grįžti į naujienas