Naujienos

Bendradarbiavimas su Kauno apskrities viešąja biblioteka

2015-05-13
Naujienos

Šiuo metu, Kauno apskrities viešoji  biblioteka ir Kauno apskrities moterų krizių centras kartu su partneriais vykdo projektą „Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“. Projekto tikslas - puoselėti šeimos vertybes , plėtoti skaitymo tradicijas šeimose bei novatoriškomis formomis padėti šeimoms patiriančioms krizę. Vykdomo projekto metu,  Vaikų literatūros skyriuje, žymi etnologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, daugelio knygų, straipsnių, kultūros laidų scenarijų autorė G. Kadžytė  vedė  seminarą ,,Pasaka knygos drabužiais: nuo sakytinės tradicijos iki knygų skaitymo šeimoje“.  

Skaitymas,  pažintinės kelionės, liaudies tradicijų ir papročių puoselėjimas ne tik plečia žmonių akiratį, bet ir stiprina šeimos tarpusavio santykius. Šis projektas,  tai gražus tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys.‹ Grįžti į naujienas