Juozapavičiaus pr. 77 (III aukštas), Kaunas. Tel. 8-37-340027 arba 8-679 31930. I – V 09.00 – 17.00 val. Fax: 8 - 37 - 340027, El. p.: kriziucentras{eta}kamkc.lt

PROJEKTAI

Pilietiškumas, smurto artimoje aplinkoje prevencijos pagrindas
Projekto tikslas Supažindinti visuomenę su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis ir pasekmėmis, supažindinti su pagalbos galimybę patyrus smurtą, vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui jaunimo tarpe, skatinti šeimos vertybes. ...
Plačiau »
Kompleksinės pagalba šeimai išgyvenančiai krizę
Krizė – tai žmogaus reakcija į sunkią situaciją, kai jis įprastais būdais nebegali įveikti problemos ar sunkios situacijos. Tai emociškai reikšmingas žmogui įvykis (netektis, smurtas, skyrybos ir pan.), kuomet jis jaučia įtampą, nerimą, pasimetimą, bejėgiškumą, beviltiškumą, baimę, kaltę.Žmogu...
Plačiau »
Pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms
Nuo 2017 m. liepos mėn. Kauno apskrities moterų krizių centras (KAMKC) pradeda vykdyti  Kauno miesto savivaldybės finansuojamą projektą  „Kompleksinė pagalba krizę išgyvenančioms ir socialinės rizikos šeimoms (asmenims), psicho-socialinė pagalba asmenims esantiems ar planuojantie...
Plačiau »
Specializuotas Pagalbos Centras
2016 -2017 m. Kauno apskrities moterų krizių centras vykdo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą  "Specializuotos pagalbos centras" ( SPC ).  Projekto vykdymo metu centras teikia pagalbą Kauno miesto žmonėms, nukentėjusiems nuo smurt...
Plačiau »
„Kompleksinės paslaugos krizės ištiktoms šeimoms“
Nuo 2016 m. liepos mėn. Kauno apskrities moterų krizių centras (KAMKC) vykdo kauno miesto savivaldybės finansuojamą projektą  „Kompleksinės paslaugos krizės ištiktoms šeimoms“.Projektas orientuotas į kompleksinės pagalbos teikimą  Kauno miesto bendruomenės šeimoms, nepajėgiančioms įve...
Plačiau »
Kauno miesto bendruomenių sutelktumo, pozityvios tėvystės skatinimas bei psichologinio raštingumo didinimas
Vykdant projektą bus saktinamas bendruomeniškumo jausmas per pozityvę tėvystę, sveikos gyvensenos propagavimą bei psichologiškai palankios socialinės aplinkos kūrimą, o tai leis šeimoms atkurti savitarpio supratimą, pagerinti psichologinę būklę, susigrąžinti  pasitikėji...
Plačiau »
„Bendradarbiavimo ir finansinio savarankiškumo stiprinimas“
Projekto tikslas stiprinti Kauno apskrities moterų krizių centro institucinius gebėjimus ir finansinį savarankiškumą, formuojant bendradarbiavimo mechanizmus tarpvyriausybinių ir NVO sektoriaus institucijų, tobulinant lėšų pritraukimo mechanizmus, keliantdarbuotojų kompetencijas. Projektą finansu...
Plačiau »
„Bendradarbiavimo ir finansinio savarankiškumo stiprinimas“
Vykdant projektą bus siekiama stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus tarp vyriausybinio ir vevyriausybinio sektorių, skatiniti institucijų bendradarbiavimą, kelti KAMKC darbuotojų kompetencijas. Didinti Kauno apskrities moterų krizių centro teikiamų paslaugų ir vykdomos...
Plačiau »
Kompleksinės paslaugos smurto artimoje aplinkoje aukoms ir jų šeimos nariams
 Kauno apskrities moterų krizių centras vykdo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Kompleksinės paslaugos smurto artimoje aplinkoje aukoms ir jų šeimos nariams”. Įgyvendinant projektą KAMKC teikia: socialinio darbuotojo konsultacijas; psichologo, psichoterap...
Plačiau »
Specializuotas Pagalbos Centras (SPC)
Nuo 2012  m. Kauno apskrities moterų krizių centras kartu su "Moters pagalba moteriai" bei Kauno apskrities vyrų krizių centru vykdo Specializuoto Pagalbos Centro (SPC) funkciją! SPC konsultantai gavę informaciją iš Policijos elefonu susisiekia su nukentėjusiais nuo smurto artimoje a...
Plačiau »
Bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų sprendžiant smurto šeimoje problemą
Kauno apskrities moterų krizių centras 2013 m. vykdo Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų sprendžiant smurto šeimoje problemą“. Projekto partneriai: • Kauno apskrities vyrų krizių centras (Lietuva) • Skalbes...
Plačiau »
Vyrų krizių centrų kūrimas ir paslaugų plėtimas
Kauno apskrities moterų krizių centras kartu su projekto partneriu Kauno apskrities vyrų krizių centru nuo šių metų sausio mėn. iki 2014 m. sausio mėn. vykdo projektą „Vyrų krizių centrų kūrimas ir paslaugų plėtimas“, kuris finansuojamas iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos l...
Plačiau »